งานติดตั้งวัสดุทนไฟ (Refractory)

1. รื้อถอนคอนกรีตทนไฟที่มีมีการติดตั้งก่อนหน้า ออกทั้งหมด 2. เทคอนกรีตทนไฟตามแบบที่ลูกค้าต้องการ 1.ขึ้นแบบสำหรับเทคอนกรีตทนไฟ ...

Continue reading

งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน (insulation installation)

1. ติดตั้งฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) บนพื้นผิวท่อ 2. เมื่อติดตั้งฉนวนใยหินเรียบร้อย ได้ทำการหุ้มชั้นนอกด้วยสังกะสี (Zinc cladding) 1...

Continue reading

งานติดตั้ง Expansion joint และ Pillow&Jacket (Fabrication)

1. วัดขนาด เพื่อนำข้อมูลไปตัดเย็บ Pillow ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ 2. เมื่อเย็บ Pillow เสร็จ ได้นำไปติดตั้งในตำแหน่งที่ลูกค้าต...

Continue reading