เกร็ดความรู้

การผสมคอนกรีตทนไฟ

1.ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการหล่อคอนกรีตและอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม หัวเขย่า ถังและเกรียง เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมปนตกค้างก่อนการผสมและ...

Continue reading

ฉนวนกันความร้อนคืออะไร

ฉนวนความร้อน คือ วัตถุหรือวัสดุที่สามารถป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อนผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งความสามารถในการป้องกันความร้อนจะ...

Continue reading