การผสมคอนกรีตทนไฟ

1.ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการหล่อคอนกรีตและอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม หัวเขย่า ถังและเกรียง เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมปนตกค้างก่อนการผสมและ...

Continue reading

ประเภทของคอนกรีตทนไฟตราช้าง

คอนกรีตทนไฟตราช้าง สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 1.คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป (Conventional castable) สามาถเลือกใช้งานได้ตั้งแต่อุณหภูมิ ...

Continue reading

ฉนวนกันความร้อนคืออะไร

ฉนวนความร้อน คือ วัตถุหรือวัสดุที่สามารถป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อนผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งความสามารถในการป้องกันความร้อนจะ...

Continue reading

งานติดตั้งวัสดุทนไฟ (Refractory)

1. รื้อถอนคอนกรีตทนไฟที่มีมีการติดตั้งก่อนหน้า ออกทั้งหมด 2. เทคอนกรีตทนไฟตามแบบที่ลูกค้าต้องการ 1.ขึ้นแบบสำหรับเทคอนกรีตทนไฟ ...

Continue reading

งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน (insulation installation)

1. ติดตั้งฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) บนพื้นผิวท่อ 2. เมื่อติดตั้งฉนวนใยหินเรียบร้อย ได้ทำการหุ้มชั้นนอกด้วยสังกะสี (Zinc cladding) 1...

Continue reading

งานติดตั้ง Expansion joint และ Pillow&Jacket (Fabrication)

1. วัดขนาด เพื่อนำข้อมูลไปตัดเย็บ Pillow ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ 2. เมื่อเย็บ Pillow เสร็จ ได้นำไปติดตั้งในตำแหน่งที่ลูกค้าต...

Continue reading